English
Festiwal
Program
Bilety
Informacje
Dla mediów
Kontakt

Knut Andreas Grimstad

Knut Andreas Grimstad

"BORN TO KVETCH" | "Geniusz żydowskości. Kosmopolityzm i uczestnictwo Żydów w polskim przedwojennym kabarecie."


Termin: 16.09.2011
Miejsce wydarzenia: Miejski Punkt Kultury PREXER-UŁ
Godz.: 15:30 - 16:30
Wydarzenie niebiletowane

Wystąpienie profesora Knuta Andreasa Grimstada jest częścią jego szerszego studium
na temat elementów żydowskich w polskiej kulturze popularnej okresu międzywojnia.
Wykładowcę interesuje zwłaszcza udział tak zwanych zasymilowanych Żydów
intelektualistów w warszawskim kosmopolitycznym świecie kabaretowym – w znaczącej,
choć prawie nieudokumentowanej, przestrzeni kontaktów międzykulturowych, jak również
przestrzeni formowania się polskiej tożsamości.

Wywód będzie dotyczył przedstawienia żydowskości w tekstach kabaretowych, zarówno
przez tych pisarzy i artystów, którzy uważali się za Żydów, czy chociażby zdawali sobie
sprawę ze swojego żydowskiego pochodzenia, jak również przez tych, którzy byli postrzegani
jako Żydzi (bez względu na ich status w świetle prawa żydowskiego), a w szczególności –
przez Mariana Hemara i Juliana Tuwima.

Knut Andreas Grimstad – rusycysta, polonista, tłumacz. Autor książki o powieściach
Nikołaja Leskowa („Styling Russia: Multiculture in the Prose of Nikolai Leskov”). Profesor i
wicedyrektor Instytutu Literatury i Języków Europejskich Uniwersytetu w Oslo (Universitetet
i Oslo). Specjalizuje się w literaturze i kulturze polskiej pierwszej połowy XX wieku, zajmuje
się także badaniem relacji polsko-żydowskich.

Profesor Grimstad weźmie też udział – razem z Adamem Lipszycem i Karoliną Szymaniak – w panelu
dyskusyjnym „Born to Kvetch. Filozofia humoru żydowskiego”, który poprowadzi kurator projektu
filmowego – dr Tomasz Majewski.

Tagi: Grimstad gry kabaret

program