English
Festiwal
Program
Bilety
Informacje
Dla mediów
Kontakt

fot. archiwum

fot. archiwum

"DIALEKTYCZNE FEERIE. SZKOŁA FRANKFURCKA I KULTURA POPULARNA" | PREMIERA KSIĄŻKI TOMASZA MAJEWSKIEGO


Termin: 15.09.2011
Miejsce wydarzenia: Świetlica "Krytyki Politycznej"
Godz.: 18:00 - 19:00
Wydarzenie niebiletowane

"Książka Tomasza Majewskiego „Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna” powstała z inspiracji refleksją szkoły frankfurckiej, a zwłaszcza jej trzech przedstawicieli: Theodora Adorno, Waltera Benjamina i Siegfrieda Kracauera. Jej koncepcja jest wszelako oryginalna, osobista, autorska, wyrasta z dogłębnej znajomości materiału i jego wszechstronnego przemyślenia. Przy czym Czytelnik odnosi wrażenie, że to, co zostało mu przedstawione w imponującej oprawie erudycyjnej, nie wyczerpuje wiedzy autora na temat badanego przedmiotu. Wszechstronna kompetencja autora widoczna jest nie tylko w szerokim uwzględnieniu kontekstów, ale też została „uwewnętrzniona”, co znajduje wyraz w swobodzie, z jaką autor prowadzi swój wywód, elastyczności i bogactwie języka, samoświadomości teoretycznej.

Już tytuł książki wskazuje na charakter dokonanego wyboru. Nie jest to tout court dorobek trzech frankfurtczyków, których autor uznał za najbardziej interesujących i reprezentatywnych dla obszaru, którym zamierzał się zająć, lecz pewien szczególny temat, a mianowicie ich refleksja związana z kulturą popularną. (...)

Majewski podejmuje tematy nowe na gruncie polskiej literatury przedmiotu, ale także niejednokrotnie nowatorskie na gruncie myśli światowej. Autor zwraca uwagę na fakt, że refleksja Benjamina na temat kultury popularnej radio, komedia slapstickowa, animowane kino Disneya) rzadko była tematem pogłębionych studiów. Polemikę z Adorno (...) podejmie autor w rozdziale „Adorno i jazz: źródła idei przemysłu kultowego” oraz „Powrót mimesis”. Szczególną uwagę przywiązuje do tych wątków refleksji Kracauera, które nie przyswoiła dotąd rodzima myśl filmoznawcza. (...)

Książka nie jest pozbawiona rysu drapieżności bądź pewnego rodzaju naukowego wyzwania. „Dialektyczne feerie” prowokują do dyskusji, zachęcają do kontynuacji, skłaniają do własnych przemyśleń i dociekań. Mają szanse, by zabłysnąć jako wydarzenie, książka roku, w środowisku nie tylko kulturoznawców, lecz szeroko pojmowanym środowisku humanistycznym."
z recenzji prof. Alicji Helman

Dr Tomasz Majewski – łodzianin (ur. 1974), pracownik naukowy wydziału filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych tegoż wydziału (Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Zakład Teorii Kultury). Zajmuje się głównie problematyką pamięci zbiorowej, reprezentacjami Holocaustu, teorią kultury popularnej i filmem animowanym. Na potrzeby tegorocznej edycji festiwalu przygotował projekt filmowy „Born to Kvetch”.

Tagi: Dialektyczne Feerie Majewski

program